Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Dây cáp quang

Những sợi quang thường được biết đến để truyền tín hiệu thông qua những sợi nhựa mỏng.Its main focuses are on dữ liệu viễn thông, contains Internet connections, cáp truyền hình, phone, local area network, control and công nghiệp viễn thông, xâm nhập và alarmnhạy, closet mạch video màn hình, and multiple other uses.Các ưu điểm chính là tốc độ dữ liệu nhanh hơn, giảm chi phí, xa hơn, kích thước nhỏ hơn, tăng cường an ninh, Cách ly điện.Dây cáp sợi sợi sợi đồng của

chủ yếu gồm hai phần, một phần nếu cáp quang ngoài, như GYXTW, GYTA, GYTC8A, ADS, v.v. và GYXTW và GYTC8A là yêu cầu lớn nhất, sợi cáp Bên trong có bao gồm nhiều mục tiêu cáp cáp cáp cáp, 2 nhỉ?nếu bạn có yêu cầu một cấu trúc đặc biệt của cáp treo, chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn.


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.