Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Hệ thống thắng:

Đồng loại là nhà sản xuất và xuất của một loạt sản phẩm tối đa có sẵn của hệ thống cấu trúc cáp
: cáp mạng, cáp Fibonacci, dây thép gai gai, dây nối nối nối côn, chì nhân,
Modular Plug, kết nối tinh tinh Tây Fibonacci, hộp phân phối, cáp, Bộ Quản lý dây cáp, cabin, cấu trúc, công cụ làm việc trên mạng,Trang sức dây chuyền và môđun Telecom.

Thâm Quyến Đồng trường là một nhà sản xuất và xuất của một loạt các sản phẩm cấu trúc Cable, mạng LAN Cable, cáp Fibonacci, PanPanp, Patch Cord, Cable lắp ráp, Keyston Jacks, Modular Diêm Vương, optor Connectior, Fibonacci Box, phân phối hộp cáp, Cable Manager, Cabinet, Rack và Enclosure,Công cụ làm việc liên lạc, dễ dàng và môđun Telecom.


Mười

NĂM TRƯỚC ĐÓ

500Rs

Niềm tin ngấm

Mười.

Bên công nghệ đã trải qua

Có giải pháp theo đồng

Đồng theo đồng là nhà cung cấp giải pháp tổng hợp trong một thị trường toàn cầu thay đổi.