Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Màu mềm

Bộ kết nối can dự là một dạng kết nối điện cho dây và dây điện của thiết bị và thiết bị điện tử.Đồng loại có thể cung cấp nút điều chỉnh khác nhau (50u/ trích bằng vàng), 30u/ Quot;,15u và Quot;,6u và Quot;,3u và Quot;,"flash for Cat.3 to Cat.8) phù hợp với đích dây cáp từ 22HG tới 2Hkẹo GIHG).Những kết nối nối nối can dự được chỉ định bằng hai con số đại diện cho số vị trí tiếp xúc tối đa và số liên lạc đã được cài đặt, với mỗi số liên lạc với P và C. như 8P8C,6P4C,4P4C, và v. v. trên:

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.