Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

FTTX Giải pháp

FTTX là một thuật ngữ chung cho các mạng lưới liên lạc qua sợi quang.Cá liên kết tới nhà (FTTH) và Fibonacci tới tòa nhà (FTlao)* Fiter to the Curb (FTTC) là các loại nguyên tố chính.Thông thường, sợi dây càng gần thiết bị cuối, giá xây dựng cao và khả năng cung cấp kênh.Tuy nhiên, nó cũng có nghĩa là thu nhập tốt hơn.

Copperled sẽ giúp các đối tác to àn cầu thực hiện trao đổi lợi nhuận với các biện pháp xoay vòng cuối của FTTX, bao gồm kế hoạch và thiết kế mạng chuyên nghiệp, các giải pháp kỹ thuật khác nhau, và sản phẩm ODM tùy chỉnh, v.v., BSJdZ In tiếp theo là thông tin thêm về NHP;sợi tới các giải pháp gia đình, chào mừng bạn đến và chọn kết quả thiết kế mạng thích hợp FTTX và thông báo cho chúng tôi!


FTTX Giải pháp RELATED PRODUCTS