Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Chính sách cá nhân

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.Bằng cách dùngwebsite(ghi "Mã hóa;Site/ Quot;) Bạn đồng ý tiết kiệm, xử lý, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin cá nhân như đã mô tả trong chính sách này.

collection

Bạn có thể duyệt qua website này mà không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn.Tuy nhiên, để nhận thông báo, cập nhật hay yêu cầu thêm thông tin vềhành tinhbạn có thể thu thập các thông tin sau đây: tên BSJdZ, thông tin liên lạc, địa chỉ thư điện tử, công ty và ID của người dùng, thư từ hay gửi đến chúng tôi, bất cứ thông tin nào bạn muốn cung cấp;và các thông tin khác từ giao tiếp của bạn với website, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi, bao gồm thông tin máy tính và kết nối, thống kê về các trang web, giao thông đến và từ dữ liệu quảng cáo, địa chỉ IP và thông tin thông thường trên mạng.

Nếu các vị chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, các vị đồng ý chuyển giao và lưu thông tin đó trên các máy chủ nằm vùng tại Mỹ.


Dùng

Chúng tôi dùng thông tin cá nhân của các bạn để cung cấp các dịch vụ yêu cầu, giao tiếp với các bạn, gây rối, tùy chỉnh các vấn đề, thông báo về dịch vụ của chúng tôi và cập nhật khu vực và đo mức quan tâm đến các địa điểm và dịch vụ của chúng tôi.

Giống các trang web khác, chúng tôi dùng "Mã hóa;cookie, Quot; để tăng kinh nghiệm và thu thập thông tin về khách thăm và các trang web của chúng tôi.Hướng dẫn đến « trói tay » Có dùng « trói tay trái;37;39;cookie trói trói tay chưa?Phần dưới cung cấp thông tin về cookie và cách sử dụng chúng.(

) Chúng tôi có dùng sứa: cookie, Quot;?BSJDJ Phải.Bánh quy là những tập tin nhỏ mà một nơi Mạng hay nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển cho máy tính và trói tay cô trên một trình duyệt Mạng (nếu cô cho phép) cho phép) mà trang web và trói tay và người cung cấp dịch vụVí dụ, chúng tôi dùng cookie để giúp chúng tôi nhớ và xử lý các vật dụng trong xe hàng của bạn.Chúng cũng được dùng để giúp chúng tôi hiểu các sở thích của bạn dựa trên hoạt động hiện tại hoặc trước đó, nó cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cải tiến cho bạn.Chúng tôi cũng dùng cookie để giúp chúng tôi thu thập dữ liệu tổng hợp về giao tiếp nơi Mạng và nơi giao tiếp. Để chúng tôi có thể cung cấp kinh nghiệm và công cụ tốt hơn trong tương lai.Chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các vị khách.Những người cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin thu thập nhân danh chúng ta ngoại trừ để giúp chúng ta thực hiện và cải thiện kinh doanh.

Bạn có thể chọn để máy tính cảnh báo bạn mỗi khi gửi một cookie, hoặc bạn có thể chọn tắt hết các cookie.Bạn làm điều này qua trình duyệt (như Netscape Navigator hay Internet Explorer) thiết lập.Mỗi trình duyệt có chút khác nhau, nên hãy xem trình đơn trợ giúp trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách sửa đổi đúng cách.Nếu bạn t ắt các cookie, bạn đã thắng và trói trói tay và đặt một số dịch vụ không hoạt động đúng cách.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt hàng qua điện thoại bằng cách liên lạc với dịch vụ khách hàng.

phân chia

Chúng t ôi không trói trói trói tay nhau;39;t bán hay thuê thông tin cá nhân của anh cho người khác để thực hiện giao dịch mà không có sự đồng ý của anh.Chúng ta có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng yêu cầu pháp luật, áp dụng chính s ách của chúng ta, đáp ứng yêu cầu về việc đăng tải hay bất cứ nội dung nào khác vi phạm quyền và trói buộc và trói buộc và trói buộc và bảo vệ mọi người.Thông tin sẽ được tiết lộ theo luật pháp và quy định.Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh, và với thành viên của tập đoàn, những người có thể cung cấp nội dung và dịch vụ chung và giúp phát hiện và ngăn chặn hành động bất hợp pháp.Nếu chúng ta định hợp nhất hoặc được mua bởi một tổ chức kinh doanh khác, chúng ta có thể chia sẻ thông tin cá nhân với công ty khác và yêu cầu thực thể mới kết hợp theo chính sách về sự riêng tư này đối với thông tin cá nhân của bạn.

Truy cập

Bạn có thể truy cập hay cập nhật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi tạiComment

Security

Chúng tôi coi thông tin như một tài sản cần được bảo vệ và dùng rất nhiều dụng cụ để bảo vệ thông tin cá nhân của các bạn khỏi việc truy cập và tiết lộ trái phép.Tuy nhiên, như các bạn có thể biết, người thứ ba có thể lén chặn hay truy cập đường truyền hay giao thông cá nhân.Vì vậy, mặc dù chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi không hứa hẹn, và bạn không nên mong đợi rằng thông tin cá nhân hay thông tin cá nhân sẽ luôn được giữ kín.Chúng ta có thể bất cứ lúc nào cập nhật chính sách này bằng cách gửi các điều khoản mới vào trang này.Mọi điều khoản đã sửa đổi sẽ tự động có hiệu quả 30s sau khi họ được đăng lên trang web lần đầu.Nếu có câu hỏi về chính sách này, hãy gửi email cho chúng tôi(Doanh số:"Chính sách cá nhân Bảo vệ