Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Hệ thống quang Cá

Không giống như tín hiệu dây đồng nơi tín hiệu phát hoàn to àn phụ thuộc vào tín hiệu điện xuyên qua cáp, tín hiệu sợi thị giác là dạng giao tiếp được dùng để truyền tín hiệu giọng nói, video, truyền từ, và dữ liệu trên khoảng cách xa và mạng địa phương hay mạng máy tính.Một hệ thống giao thông quang thoại hình dùng công nghệ hành hướng dữ liệu máy bằng cách chuyển tính máy vào ánh sáng.


Một số đặc tính đặc biệt của thiết kế hệ thống dây quang như là rộng lớn, đường kính nhỏ hơn, tín hiệu nhỏ, hạn hẹp suy giảm, an ninh truyền, và v.v... biến cái giao tiếp này thành một khối xây dựng quan trọng trong bất kỳ hệ thống truyền thông nào.


Chào mừng sự có mặt của bạn, bạn có thể gửi email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày.
  • +86-755-27896171

  • +86-755-27896171

  • Liên lạc