Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Màu nền

Trình hoàn hảo IDC/Blanne/Feed-through hoàn hảo có sẵn ở Copperled.Một nửa U, 1U, 2U, 4U, và một tập đoàn chứng nhận IDC với dấu hiệu OEM và Ou.UTP, amp;FTP 180 cấp Keystone Jacks có thể vừa vặn với mỗi nhu cầu của bạn cho 24h và 48 Port trống Patch.Những viên Panchâu chấu có thể giúp anh thay đổi nhanh hơn khi cần thiết.Trong tất cả, có những loại hộp vá khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.Sao không liên lạc ngay bây giờ?

Chào mừng sự có mặt của bạn, bạn có thể gửi email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày.
  • +86-755-27896171

  • +86-755-27896171

  • Liên lạc