Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Hiện trường công

Những Nét ngoài của khu vực làm việc đồng được sử dụng để chứa những mối nối hay khoan đã được lắp trên một bức tường hay bề mặt để những thiết bị cuối như khuôn mặt, để nó có thể kết nối qua các khu vực làm việc.Cô có biết cách chọn một lối thoát thích hợp không?Mau lên, để Copperled giúp các người!

Chào mừng sự có mặt của bạn, bạn có thể gửi email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày.
  • +86-755-27896171

  • +86-755-27896171

  • Liên lạc