Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Cat.6A Keystone Jacks

Có rất nhiều loại lõi Cat.6A Keystone Jacks for option from Copperled to meet our various area Khách request.Ví dụ như Cat.6A UTP/FTP Inline Cặp đôi, Catnếu bạn tìm kiếm một người có nút chắn bằng bụi thì mô hình CL-KJ-C6A3 là lựa chọn tốt nhất, và nếu bạn chọn NEW, kết quả nhanh chóng và gọn kết thúc nhanh chóng không ràng buộc dây cáp là yêu thích nhất.Trong tất cả, các loại lõi khóa Cat.6A là như sau:

let Copperd là một đối tác cùng các vị để khiến các vị không lo lắng.


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.