Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Cat.7 LAN Cable

Dây cáp máy tính có lớp da bong bóng và thiết kế khiên đôi có trình độ che chắn tuyệt hảo của thuốc chống lại EME, rất dễ để nhận ra băng ngang 600Mhz.Tất cả các tham số hiệu suất của sợi cáp thoát sóng mèo 7 để bán đều phải đáp ứng yêu cầu của CatChào mừng đến với một cuộc điều tra về giá cáp điện 7.Cat

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.