Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Bộ nội các mạng

Khung tường bằng đồng có thiết kế tinh tế với độ chính xác và kỹ thuật.Nó đáp ứng với quốc tế 198921; tiêu chuẩn, ngoại trừ tủ thường, chúng tôi cung cấp các kiểu tủ khác nhau: tủ APC, tủ đựng hồ sơ chín cuộn, tủ đựng hồ sơ sơ sơ sơ 4een, tủ hợp kim loại nhôm và tủ bên ngoài.Chỉ cần gửi yêu cầu của ông, ông sẽ có một giải pháp hoàn hảo.Sản lượng mạnh lên hàng 4000 để bảo đảm trọn thời gian rò rỉ.

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.