Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Name=Đắp vá rỗng

Những hộp vá rỗng thường được gọi là một hộp vá không nạp, hoặc được gọi là một hộp vá rỗng hoặc là một hộp vá nền, ngay cả một tấm vá đóng đá, khác với một hộp vá đã nạp với các cổng R J45 có sẵn, thì ban vá rỗng được thiết kế với các lỗ 24/48.Các khe rỗng cho phép người ta lắp những đồng phục khác nhau, những hộp vá rỗng cũng có thể ngắt các dây cáp khác nhau trong khi những đoạn nối khác nhau được lắp vào, và một hộp vá giống nhau cho phép nối nhiều loại dây cáp.Bộ màu rỗng có đồng hồ này thường có mặt ở 24-port 1U và nbsp; 48-port 2U và mức độ cao 48-Port 1U, cả hai với hình phải thẳng và xiên, được thiết kế để chứa các thanh viên đá chìa khóa như Cat5e, Cat6, 6A và Cat.8.*nbsp;cũng có những tấm khiên rỗng để bạn có thể chọn giữa giữa giữa giữa giữa giữa hai tấm:


Kiểu Panchâu chấu rỗng

Kiểu Panchâu chấu rỗng

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.