Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Name=Chim cánh cụt Name

Khu liên kết bằng đồng gồm Cat.3 Kênh Hộp vượt đường dây điện thoại viễn thông gồm kích cỡ 25 và 50 để cung cấp kết nối chéo mật độ cao cho ứng dụng viễn thông/dữ liệu.Các tấm thảm đỡ gắn trên đĩa bao gồm một hệ thống bảo vệ đường cáp và giải thoát căng để cung cấp sự bảo đảm an to àn của cáp.Chỉ cần nhắp vào ảnh sau để tìm thêm chi tiết về các tấm vá Cat 3.

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.