Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Đuôi Tây tinh

Sợi cáp quang là sợi cáp chỉ có một kết thúc bằng các đoạn nối.Phần còn lại có thể tan chảy bằng sợi quang để kết nối vĩnh viễn.Đồng theo đồng là một nhà sản xuất sợi dây đuôi cá nhân, và luôn muốn phân loại chúng từ hai khía cạnh, một khía cạnh bởi các kết nối, bao gồm E2000, LC, SC, ST, FC, MU, và MTV.Một chiếc khác là bằng sợi đơn chế độ và đa chế độ.Và với giá trị đồng bộ, nhu cầu chế độ đơn còn hơn nhiều chế độ đa, và chiều dài thường từ 0.5 đến 3 mét.Bạn có thể thưởng thức giá sợi dây cáp đặc biệt 652;

Cho chúng tôi biết chi tiết yêu cầu của bạn, khoảng 5-10 ngày bạn có thể nhận chúng trong tay.


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.