Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.
  • Fiber Optic System CL-PSCA-SM
    Fiber Optic System CL-PSCA-SM

FO Pigtail SC/APC SM 0.9mm Simpleex

Cơ bản, cơ bản, dữ liệu và trên mạng về FO Pigtail SC/APC SM 0.9mm Đơn giản ex

Production Không.: CL-PSCA-SM BSJdZ Đã hoàn thành dịch vụ.

MOQ và 6589;Neutal: MOQ và 6589;Neutal:

100 Piees BSJJDJ Packel Neutal hay OEM Pacing bag BSDZ


  • Fiber Optic System CL-PSCA-SM

Ứng dụng của FO Pigtail SC/APC SM 0.9mm Simpleex


  • Telecators

  • FTP SCSIC/APC SMĐơn giản

  • Return loss: PC, gt;45 dB, APC, APG;60 dB B

  • Insertion Loss:*lt;0.3 dB

  • Opertions Nhiệt độ: -40 840511; 63744;854; BSJD Storage: -50-8545kg; 68584;84;8584;


CL-PSCA-SM. Cấu hình kết nối
Chào mừng sự có mặt của bạn, bạn có thể gửi email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày.