Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Cat.8 Keystone Jacks

Kim loại to àn thân LJ45 bảo vệ cho kích động cơ loại 8; cái lồng chống đạn bền này cung cấp lớp bảo vệ cao hơn và giảm các cuộc trò chuyện chéo ngoài hành tinh; nó hỗ trợ 22 tới 24 AWG với một đường kính chắn phía ngoài giữa 55.5 và 9.0mm.

Cat.8 Keyston jack trong một 5h45 keystone jack 40GBASE-T kênh phục tùng lên 9m.BJDZ Copperled Cat

Bây giờ, nhu cầu chính từ thị trường Hoa Kỳ và một số thị trường Châu Âu, chào đón khách hàng khắp thế giới đến yêu cầu!


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.