Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Name

Các khuôn mặt là đầu của mạng lưới đồng liên lạc của bạn.Họ là yếu tố đầu tiên, và thường là chỉ có, của mạng lưới mà bạn thấy.Như một hãng sản xuất khuôn mặt, Copperd đã cung cấp rất nhiều loại khuôn mặt sẵn sàng để cung cấp thông tin về đồng.Ví dụ như khuôn mặt kiểu Mỹ từ cảng 1 tới cảng 4 và kiểu Anh 86*86 và kiểu Pháp 45*45 và 45*22N.5mm.Tuy nhiên, các loại khác nhau, hiển thị mặt trên mặt biển có thể đáp ứng nhu cầu với giá hợp lý.

Chào mừng đến chia sẻ nhu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ giới thiệu một thứ phù hợp cho quý vị.


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.