Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Cat.5e Keystone Jacks

Những thanh trượt đa dạng Cat.5e là một phần của bất kỳ mạng lưới âm thanh, dữ liệu hay video tốc độ cao.Những kết nối phụ nữ tiêu chuẩn này được dùng để gắn cáp Ethernet đa chiều vào tường, tấm vá hay hộp lắp bề mặt.Là một nhà sản xuất côn cầu cao su chuyên nghiệp của Cat.5e, Copperled đã đề nghị giá thấp nhất cạnh tranh và khả năng thử của Fluke ổn định các mô hình của các thanh côn cầu bằng đá, bao gồm khiên chắn, không có kính, công cụ, ghép đôi nhúng, v.v. Bạn được hoan nghênh đến đây để xem thêm thông tin về các loại dây dẫn khóa Cat.5e khác nhau!

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.