Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Các bổ sung từ trường

Đồng loại B9352;39;s Cat6a và RJ45 modulal plug field., nbsp;modular plug support bandwidth of 250Hz to 2000M2, vừa khít cáp điện từ 22HG tới 2HG.được thiết kế để kết nối dây cáp phân phối và thiết bị cáp trực tiếp kết nối đến các thiết bị cuối và thực địa như máy quay an ninh, điện tử công nghiệp, và để vá lại trong những nơi cần thiết kết nối cứng rắn và đáng tin cậy.

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.