Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Name=Chim cánh cụt Name

Cat.6 Patch là một người hùng không chú ý, là công cụ quản lý cáp quan trọng nhất của trung tâm dữ liệu.Khi bạn muốn kết nối một số thiết bị khổng lồ tới một máy chủ trung tâm hay một hệ thống mạng khác, phải có rất nhiều dây cáp khác nhau, và bạn phải lên kế hoạch mỗi thứ ra một cách thích đáng.Có vẻ rất khôn ngoan khi dùng một tấm vá để giúp anh điều khiển dây cáp và s ắp xếp phòng máy chủ.Tuy nhiên, những tấm vá Cat.6 có sẵn ở các cửa khác nhau và được áp dụng trong các dây khác nhau, như cổng 24h hay hộp vá 48, UTP hay hộp vá FTP.Có rất nhiều mẫu vá trên thị trường làm cho bạn bối rối, Copperled đã có thể giới thiệu cho bạn loại vá cat6 tốt nhất và mẫu thích hợp nhất dựa trên ngân sách và môi trường lắp đặt.Hãy nói yêu cầu của anh, hãy để chúng tôi giúp anh.

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.