Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Chìa khóa

Chìa khóa Jacks là dây nữ được dùng trong giao tiếp dữ liệu, đặc biệt là các mạng lưới địa phương (LAN).Những thanh khoan thường được lắp trong những tấm vách hay tấm vá.Với tư cách là nhà cung cấp thanh côn chìa khóa, dễ dàng;Copperled có thể cung cấp từ CatLàm việc với Copperled, các bạn có thể nhận được các sản phẩm mới được phát triển mỗi tháng 1-2.

Chào mừng sự có mặt của bạn, bạn có thể gửi email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày.
  • +86-755-27896171

  • +86-755-27896171

  • Liên lạc