Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Tìm kiếm trên mạng

Cắm theo đồng hạng B9352;39;s Cabinet trên mạng tùy chọn từ độ cao 4U tới 42.Các đường dây thẳng đứng 800mm được bao gồm trong giá đỡ lưới.Có nhiều lựa chọn cửa ra vào cho người dùng, như cửa kính nóng, cửa kính nóng với lỗ thông hơi, hoặc cửa ra bằng cách dùng khóa kiểm tra, dựa vào người dùng và đặt.Nạp năng lượng đến 800KG.Một cấu trúc dễ dàng để lắp ghép có thể ngắn thời gian lắp đặt.Người dùng có thể thay đổi vị trí yêu cầu và làm nó trở lại nhanh chóng.Chúng tôi cung cấp các giải pháp tủ riêng, và chào mừng tiếp xúc với chúng tôi!

Tìm kiếm trên mạng RELATED PRODUCTS