Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

KCharselect unicode block name

Xương thoa trắng đóng tách là một sản phẩm quản lý sợi thường được dùng với cáp quang ngoài trời.Nó cung cấp không gian và sự bảo vệ cho dây cáp kết nối sợi quang.Dây nối sợi được dùng cho các đường bay, nối sợi FTTH\ 82202; những địa điểm nơi dây dẫn thả được nối với dây phân phối.

Phần lớn có hai loại có sẵn cho đồng loại, loại ngang và dạng mái vòm (còn được gọi là dạng dọc).Kiểu theo chiều ngang phổ biến hơn kiểu đóng theo chiều dọc (kiểu mái vòm).Khả năng kết nối là từ một tế bào 242 đến tối đa trong liên kết.


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.