Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Cat.6A LAN Cable

Dây cáp máy tính bằng đồng được thiết kế để nâng cao khả năng nói chéo giữa các cáp được áp dụng theo kiểu Ethernet 1000Base-T với tới 500MHz bandwidth.Lớp da bong bóng và thiết kế khiên hai tạo cáp có lớp bảo hộ tuyệt vời:Cat.6A LAN Cable Roev/nhấc máy thực hiện đáp ứng với ANSI/TIA-58-C.2 IEC66156-5, En50173 và IEC 11801.Với tư cách là chuyên gia, hiểu biết Cat.6A biết cung cấp dây cáp,

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.