Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Dây dẫn tinh hoàn sợi

Dây vá sợi quang thị là sợi dây thừng được quấn quanh hai đầu với những kết nối cho phép kết nối nhanh chóng và thuận tiện với CAV, một công tắc quang học, hoặc một thiết bị truyền thông khác.Từ dạng kết nối, chủ yếu bao gồm FC, SC, ST, LC, MU, E2000, MPO/MTV, từ cách đánh bóng Ferrula được phân loại thành máy tính, UPC hay APC.Từ trung tâm truyền, có thể gồm cả Singlemde và đa chế độ và chiều dài từ 0.5mét tới kích thước 1000m.

LSZH và sẵn sàng mặc áo thun đợi tùy chọn trong trường Copperled, các chi phí không khác mấy, hãy thử với Copperled, các bạn có thể được bảo hiểm chất lượng mười năm.


Hình sợi quang tinh

Hình sợi quang tinh

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.