Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Môđun điện thoại

Đối với Môđun viễn thông Copperld, loại bán nóng nhất là mô- đun ngắt kết nối 10 đôi và kết nối, phần lớn thị trường thì số được đánh dấu trên chứng minh từ trái sang phải là từ 1 đến 0, nhưng cho thị trường Đông Âu thích hơn từ 0 đến 9.

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.