Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Hộp băng MP3

Kiểu đồng của MP3 Cassette là một hộp nhựa và màu thường thì đen, xanh và nửa trong suốt màu xám, v.v..Và dễ dễ nhận dạng hơn là người nổi tiếng nhất với lộ trình dễ thấy.Áp lực nhẹ như 0.70gam nó ngon trói tay 672)}35; 39;s siêu tiện trong suốt quá trình lắp đặt.

. Cậu có thích để chung chung chung một hiệu GIRO vào cuộn băng hình sợi không?Chắc chắn, chúng tôi đã xem xét nó cho các bạn ngay giữa hộp.

Nó chủ yếu trùng khớp với mẫu vá MPO của chúng tôi.


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.