Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Dây ngang

Anh đang cố tìm Patch Cords à?Có lẽ chúng tôi có thể giúp.Đồng loại và s ợi dây dây màu sắc và độ dài khác nhau cho tùy chọn 100=. đậu thử Fluke.Thông thường, chúng tôi có hai loại áo khoác như ống nhựa và LSD.Đồng thời, là nhà sản xuất dây vá chuyên nghiệp, liên kết vá, và đồng thời cũng cung cấp áp suất khác từ 24HG tới 36AW) với màu dây nối vá và độ dài khác nhau.Cứ liên lạc với chúng tôi.

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.