Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

kết nối sợi

Những kết nối sợi quang được dùng để kết nối sợi quang nơi cần thiết khả năng kết nối và ngắt kết nối.Dây cáp quang của

được dùng trong các cuộc trao đổi điện thoại, cho các cơ sở hữu khách hàng, và bên ngoài các thiết bị, các dụng cụ để nối thiết bị và dây cáp quang sợi, hay để kết nối dây cáp.Và có nhiều loại kết nối sợi khác nhau, có sẵn cho sợi đồng kết, như LC, FC, ST, SC, MTV J, MU, E200, MPO/MTV, vân vân, nhưng kết nối SC và LC là loại thông tin phổ biến nhất trên thị trường.Điểm khác biệt chính giữa các loại nối là các kích thước và phương pháp kết nối cơ khí.Thông thường, các tổ chức sẽ quy định một loại kết nối, phụ thuộc vào thiết bị mà họ thường sử dụng.Khẩu hiệu


Mấy năm gần đây, những đoạn kết PTP/MPP/MPO nhỏ được lắp vào nhiều phần lớn trong các ứng dụng trung tâm dữ liệu, Copperled sẽ cung cấp kết nối dây quang học phù hợp cho bạn dựa trên nhu cầu có giá rẻ.


Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.