Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Giao hàngcopperled-shippment-procedures-1.pngDO CARIERR

  • kiểm tra phương pháp hàng thích hợp để giảm thiểu kích cỡ gói

  • kiểm tra giá hàng từ DHL/UPS/FedEx/TNT/ARMELEX v.v. chọn một con BSJDJ thích hợp gửi khách số dò tìm và tài liệu chuyển hàng

  • Gửi thư nhắc đến khách một khi hàng đến nơi.

Giao hàng Bảo vệ