Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Cat.5e LAN Cable

Cat.5e LAN Cable là một cáp đôi xoắn cho mạng máy tính.Màu đường cáp bằng cat5e với hàm lượng cao cấp cao hơn 100 MHz và phù hợp với hầu hết các loại Ethernet, hơn cặp uyên ương đến 1000BAE-T (Gigabit Ethernet).Đồng hai loại UTP và FTP LAN Cable được sản xuất bởi 100=.=-col tinh khiết, PC hay LSZH cho bạn chọn, hơn mười năm kinh nghiệm dịch vụ của OEM để đáp ứng tất cả các nhu cầu với giá cáp điện tử được giá hợp lý;cat5.

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.