Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Nét ngoài tường

Có c ác loại cửa ra tường khác nhau, gồm một lối thoát tường duy nhất, một cửa ra tường đa phích cắm, một lối thoát tường ở xa, và một lối thoát tường kiểu USB, v.v. Ngoài ra, có cửa ra Cat.5e và âm thanhAnh thích cái nào hơn?

Welcome your presence, you can send us an email, we will get in touch with you within 24 hours.