Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.
  • Work Area Outlets CL-OLUB-01
    Work Area Outlets CL-OLUB-01

Ổ cắm Một cổng với môđun PCB UTP Cat.5e

Cơ bản, cấu trúc CPU;dữ liệu, trên hốc Một cổng với van UTP Cat


  • Work Area Outlets CL-OLUB-01

Bộ chỉ định hốc tường 1 Port với UTP Cat.5e PCB ganh tị


  • IDC material: PC PL94V-O

  • 110 IDC

  • Kẻ hủy diệt: Phosphor Bronze,Hộp chì chì than chì than chì than chì than chì than chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì chì


[BAG] Cấu hình kết nối
Chào mừng sự có mặt của bạn, bạn có thể gửi email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày.