Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.

Trình chứa hàng tháng khách

Publish Time:2016,06,08

2 Container articles ngày LAN Cables


Tuy nhiên, họ có một số yêu cầu chi tiết về các tủ để các kỹ sư của họ đến thăm nhà máy của chúng tôi vào tháng Tư ở bộ phận Lời 2, chúng tôi cho họ thấy họ thăm xưởng của chúng tôi và giới thiệu tất cả các máy sản xuất và toàn bộ thủ tục sản xuất, bao gồm thủ tục QC nghiêm ngặt của chúng tôi.


Chúng tôi dành gần hai ngày để kiểm tra và xác nhận từng chi tiết một mặt đối mặt trong nhà máy.Ban đầu sự hợp tác của


, họ mua một container hàng ba tháng nhưng từ năm ngoái tăng lên hàng tháng cho đến 2-3 thùng chứa.


Chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ thân thiện và thân thiện trong bốn năm qua.Trình chứa hàng tháng khách Bảo vệ