Copperled Technology Co., Ltd.
Copperled Technology Co., Ltd.
  • Telecom & Voice System CL-DB-30
    Telecom & Voice System CL-DB-30

Hộp phân phối 30

Cơ bản, hiểu biết, dữ liệu, hiểu biết, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu.


  • Telecom & Voice System CL-DB-30

Đặc trưng của Hộp phân phối đa dạng chúng chúng ta Thức ăn chúng ta cần cho hệ thống bao bọc dây con trai chúng ta thích hợp cho hàng con trai chúng taChất liệu của các bộ phận nhựa: Mảnh vải ABS

  • thuộc khung sau lắp sau: Độ dày 1mm Lục BìnhCỡ:150mmd. 95mm
CL-DB-30 Cấu hình kết nối
Chào mừng sự có mặt của bạn, bạn có thể gửi email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng một ngày.